TID TIL ORDENSLIV?
I vor moderne tid har Tempel Ridder Ordenen et tidløst tilbud – at lære sig selv at kende indenfor en Orden gennem personlig udvikling.

LEVER FOR AT GØRE GODT
Gennem oplysning og oplevelser formidles indsigt og lærdom til medlemmerne. Hertil kommer, at et vellykket arbejde altid kræver en stærk vilje hos den enkelte.

EN SKOLE FOR LIVET
At være Tempel Ridder er at være medlem af en skole for livet. Vi har troen på, at et godt samfund har brug for gode rollemodeller.

NYE BEKENDTSKABER
Vores liv påvirkes af dem, vi møder. Normalt møder vi oftest vores familie, vores kolleger og vores venner. Inden for den Tempel Ridder Ordenen får du muligheden for at udvide din vennekreds. Her er mennesker fra alle livets områder i en unik blanding, der danner grundlaget for spændende møder og nye måder at tænke på.

HVAD FORETAGER VI OS I LOGEN?

Tempel Ridder brødrene samles i Loger. Men hvad gør brødrene, når de mødes? Med ordet “loge” mener vi primært vores rituelle arbejde. Formålet med vores ritualer er at skabe oplevelser. Disse oplevelser fører til viden, refleksion og indsigt og lægger grundlaget for ens egne beslutninger og beslutninger i livet.

SAVNER DU FÆLLESSKAB,
VIL DU VÆRE EN AF OS?

En Loge er en aktivitet for dem, der ønsker og tør udforske deres virkelige potentiale som mennesker. Hvis du føler dig kaldet til, hvad vi kan tilbyde, vil vi gerne byde dig velkommen til at tage dine første skridt mod dit medlemskab af Ordenen og en fantastisk rejse gennem livet.

FAMILIE & NÆRSTÅENDE
Familien kommer altid først. Det er hovedreglen for alle vores medlemmer. Ordenen er en fritidsaktivitet, som du deltager i, når der er tid. Samtidig er der flere aktiviteter, hvor familiemedlemmer er velkomne.