Hovedformålet med Ordenens aktiviteter er at øge indholdet af hvert medlems liv. Ordene giver muligheder for øget indsigt i hvordan, men det kræver dit engagement og at du har både tid og lyst til at udforske dig selv, både nu og i fremtiden.

I det 18. århundrede begyndte filosoffer og forfattere i stigende grad at beskrive mennesket som et rationelt væsen, der kunne tænke og skabe kreativt, der havde en samvittighed, der kunne vejlede dem i moralske forhold. Menneskets følelser, evnen til at vise empati, menneskets mod til at turde se sig selv og forandring blev set som kvalitet, som alle skulle stræbe efter og udvikle.

Samtidig udviklede tanker om spiritualitet og forholdet til Gud. Nogle mennesker følte en længsel efter et mere personligt forhold til Gud og krævede selv at kunne fortolke Bibelens ord. De ønskede ikke længere kun at lytte til præster, der talte om Gud, de ville selv møde Gud.

Udtrykket “praktisere dyd og undertrykke byrden” – som stammer fra det 18. århundrede – betyder, at ordenen vil hjælpe mennesket til at være mere fornuftigt, mere empatisk og samtidig mere tankevækkende og reflekterende. Målet med Ordenens aktiviteter er, at du som Tempel Ridder skal blive mester i dine egne handlinger og dit eget liv.

Tilbage