Selv om ordenen har en lang historie, er vi, der er medlemmer, moderne. Mange af os arbejder og har familier i en eller anden form. I logearbejdet plejer vi vores traditioner og dyrker vores gode menneskelige sider. Men uden for logen er vi alle almindelige mennesker, der lever som alle andre i samfundet.
Vores syn på din deltagelse i Ordenens aktiviteter er meget enkel. Din prioritering af det, der er vigtigst i livet, skal altid ske i følgende rækkefølge: familie, job, logen.
I ordenens øjne kommer familien altid først. Det er også her, du kan bidrage mest med din nyerhvervede Tempel Ridder viden. Det er her, det vil være mest bemærkelsesværdigt, at du er blevet en Broder. Vi har ambitionen om at arrangere aktiviteter, hvor familiemedlemmer er velkomne til at deltage. Når din tid er udløbet på jorden, så fortsætter vores forpligtelse over for din familie. Vi holder kontakten med din overlevende partner og prøver at finde ud af, om der er behov for hjælp eller støtte.

Tilbage