Organisation

Tempel Ridder Ordenen er en international organisation som for nuværende findes repræsenteret i Sverige, Norge, Danmark og Finland samt på Island og Færøerne.

Ordenens højeste besluttende myndighed er Det Højeste Templet som består af Det Højeste Råd samt repræsentanter og ombud for hvert Stor Tempel. Mellem General Konventet ledes virksomheden af Det Højeste Råd, som under styrelsesansvar og med opsyn af Ordenens love. Samt at udøve Ordenens højeste myndighed.

Stor Tempel er højeste myndighed inden for sit respektive virksomhedsområde. For nuværende findes der Stor Tempel i Sverige, Norge og Danmark. De ledes af et Stor Tempel Mester Råd.

I Sverige er Stor Templet inddelt i tre Provins Kapitler, Nordre, Mellemste og Sydlige, hvilke repræsenterer Stor Templet for de lokale enheder – Templer.

Templerne udgør den grund som hele Ordenen hviler på og de kaldes Ridder Tempel. I Templerne skal mænd som har valgt en personlig livsstil uden brug af berusende midler, har interesse for ideel virksomhed og et ønske om at arbejde for høje etiske mål, indvies. Hvert Tempel ledes af en Mester med et Mester Råd som har ansvaret for at virksomheden følger Ordenens love, sæder og skik.

I mange Templer findes der en Udpost med egen styrelse og egne møder. Udposten er en samling af ordensbrødre som arbejder i Ordenens ånd og har til formål at forberede interesserede mænd for medlemskab i Tempel Riddere Ordenen.