Vores tilværelse kræver mere og mere af os. Usikkerhed i tilværelsen, øget fokus på materielle værdier og samtidig tab af traditionelle etiske værdier er grobunden for en voksende fremmedgørelse mellem mennesker. I denne situation har Tempel Ridder Ordenen i dag noget væsentligt at tilbyde: at styrke og vedligeholde mennesket og menneskets værdi i samfundet.
Tempel Ridder Ordenen er i dag en forening, hvor mænd fra forskellige sociale lag, erhverv og aldre mødes for at arbejde på deres personlige udvikling og for at socialisere sig på værdige måder.
Gennem sine aktiviteter ønsker Ordenen aktivt at bidrage til et samfund, hvor Sandhed, Kærlighed, Renhed og Troskab karakteriserer menneskelige relationer.
På billedet til ser du den vej som ordenen ønsker at gå, mod lyset – det fuldendte.
Gennem en genial pædagogik i flere trin får broderen en oplevelsesrig livsrejse, der nærer hans egen personlige udvikling. For at vi kan vokse og udvikle os, kræves arbejde og engagement. Vejen er ikke lige men snoet og med mange forgreninger. Denne vej er på ingen måde entydig og let at forstå, men kræver arbejde og fortolkninger for, at alle kan finde deres egen vej og deres egen forståelse.
Vejen markerer det personlige arbejde med dig selv og den personlige udvikling mod at blive et bedre medmenneske.

Tilbage