Gradsystem

Tempel Ridder Ordenen er opbygget i et gradsystem, hvor hvert niveau giver en dybere indsigt i Ordenens ideologi og budskab. Hver grads indhold og budskab er forbeholdt de medlemmer der har denne grad, således at hvert gradmøde er en unik højtid og en berigende oplevelse. Det er dette, som er grunden til tavshedsløfte. Desuden giver vandringen gennem de forskellige grader indsigt og forklaringer på de lavere graders indhold, hvilket giver en ekstra dimension til de forskellige budskaber.

Der findes 12 grader fordelt på syv arbejdsgrader (1-7) og fem styrelsesgrader (8-12).

Et Tempel arbejder i de syv første grader. Den første kaldes Indvielsesgraden, de tre næste kaldes Væbnergrader og derefter følger tre Riddergrader.

Et Stor Tempel arbejder i den ottende og den niende grad og Det Højeste Tempel i de tre øverste grader.

Gradernes Navn – Benævnelse på medlem i respektive grad

1. Indvielses Graden (IG) – Stridskammerat

2. Kærligheds Graden (KG) – Offervillig Væbner

3. Renhedens Grad (RG) – Vagtsom Væbner

4. Troskabens Grad (TG) – Standhaftig Væbner

5. Prøvede Ridders Grad (PRG) – Prøvet Ridder

6. Antagne Ridderes Grad (ARG) – Antagen Ridder

7. Udvalgte Ridderes Grad (URG) – Udvalgt Ridder

8. Stor Tempel Graden (STG) – Komtur

9. Stor Templets Indre Cirkel Grad (STICG) – Udvalgt Komtur

10. Højeste Templets Grad (HTG) – Stor Komtur, Ridder af det Røde Kors

11. Højeste Templets Indre Cirkel Grad (HTICG) – Udvalgt Stor Komtur, Kommandør af det Røde Kors

12. Heders Graden (HDG) – Ordens Præfekt, Kommandør af det Hvide Kors

Graderne tildeles efter bestemte tidsintervaller og efter den interesse som medlemmet viser. Hver grad har egne dekorationer som altid bæres ved møderne.

Det tager cirka seks år at få de syv arbejdsgrader som gives af et Tempel.