Mester Per Charles Laukamp
Vicemester Jan Esben Harsel
Undermester Karsten Bo Rasmussen
Sekretær
CM Per Kristensen
Skattemester Per Charles Laukamp
KN: Flemming Jensen