Ritualer og symboler

Med ritual forstås gennemførelse med symbolsk betydning, specifikt definerede ordninger for kirkelige begivenheder, højtider osv. Også de tekster, der anvendes til en sådan kan betegnes ritualer. Ritualet er symbolsk i den forstand, at dens form bundet adfærd udtrykker en dyb åndelig betydning (frit efter National Encyclopedia).

Ritualer og symboler er ikke blevet til igennem ordenslivet. I kirkerne, de har været brugt siden oldtiden. Kirkens malerier blev kaldt “de fattiges bibel”. Vores tid har en tendens til at miste den viden om de klassiske symboler. Folk i dag er i fare for at miste evnen til at udtrykke deres dybeste åndelige behov gennem symboler og de risikerer også at miste ærbødighed for det som er helligt. Når man kritiserer ordenens bevægelser, er dette ofte et tegn på at man ikke forstår symbolik relevant for et menneske.

Tempel Ridder Ordenen arbejder med symboler og legender for at tydeliggøre forskellige rituelle budskaber. Metoden gør det lettere at forstå de moralske og åndelige sandheder. Symbolerne både skjuler og afslører og får os til at reflektere på en dybere måde, så vi kan se og foregribe de inderste behov mennesker har. Enhver kan på grundlag af deres egne erfaringer og baggrund overveje deres forhold til, hvad symbolerne betyder.

Det konkrete, ydre og rastløse liv er ikke nok. Vi må spørge os selv om livets dybeste spørgsmål og betingelser. Undervisning om symbolerne er et vigtigt redskab for Tempel Ridder Ordenen i bestræbelserne på at hjælpe medlemmerne til selverkendelse og dybere mening med livet.